logo-kuntayhtyma.png

Tervetuloa Opelix -verkoston toimijoiden yhteiseen verkkofoorumiin!


Tälle wikisivustolle kootaan hankkeeseen liittyvää tietoa, toimijoille yhteisiä täydennyskoulutuksia, ohjeita ja hyödyllisiä linkkejä. Voit liittyä wikiin kohdasta "join this wiki" ja osallistua keskusteluun "discussion" -välilehdellä.
Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan myös Facebookkiin! Osaava_-logo.jpg
kktavastiafi-banneri_ikoni Fb.jpg

Hanke on osa valtakunnallista OSAAVA -ohjelmaa (2010-2016)


Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen, täydennyskoulutuksen tarvelähtöisyyden vahvistaminen, täydennyskoulutustoimintaa tukevien pysyvien rakenteiden luominen sekä koulujen ja oppilaitosten suunnitelmallisen verkostoyhteistyön tukeminen.


Opelix_sanapilvi_pieni.jpg

Toiminnan painopisteet

 • osaamisen kehittämisen tarpeiden säännöllinen kartoittaminen verkostossa
 • oppilaitosten yhteistyön vahvistaminen, koulutushankintojen keskittäminen sekä osaamisen jakaminen yli oppilaitosrajojen ja kouluasteiden
 • uusia välineitä oppilaitosjohdolle henkilöstön kehittämisen tehtävässä ja osaamisen johtamisessa
 • uusien työn ohessa mahdollistuvien osaamisen kehittämisen mallien ja vertaisoppimisen tapojen luominen sekä uusien opetusmenetelmien kokeilun ja käyttöönoton tukeminen
 • täydennyskoulutustarpeiden kartoitus sekä täydennyskoulutusten ja muun osaamista lisäävän ja vahvistavan toiminnan organisointi

Hankkeen tavoitteet

 • Luoda opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämiselle selkeät, yhteiset ja jatkuvat rakenteet verkostossa
 • Kehittää systemaattisesti ja tarvelähtöisesti osaamisen kehittämisen sisältöjä ja toteutustapoja
 • Lisätä osaamisen kehittämisen laatua ja määrää sekä laajentaa se koskemaan kaikkia henkilöstöryhmiä
 • Vahvistaa oppilaitosten monipuolista ja ajanmukaista oppimisympäristöjen kehittämistä

Yhteistyön avulla voimme

 • systemaattisesti ja joustavammin ennakoida tulevaisuuden haasteita, suunnata osaamisen kehittämistä näiden vaatimiin suuntiin ja hankkia toimintaan tarvittavia resursseja sekä yhdistää olemassa olevia resursseja.
 • jakaa osaamista ja asiantuntijuutta.
 • varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet elinikäiselle työssä oppimiselle kaikille henkilöstöryhmille sekä varmistaa oppilaille ja opiskelijoille hyvät mahdollisuudet elinikäisen oppimisen taitojen kehittymiselle monipuolisissa oppimisympäristössä.

TULE KEHITTÄMÄÄN YHDESSÄ OSAAVIA OPPILAITOKSIA OSAAVASSA VERKOSTOSSA!


AVI_perus_FIN.JPG
Lisätietoja:
Saija Hieta
projektipäällikkö

Ammattiopisto Tavastia
050 4400 459
saija.hieta@kktavastia.fi

Ammattiopisto Tavastian yhteystiedot ja oppilaitosalueen kartan löydät täältä.