Vertaismentorointiryhmät, VERME

Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena!


K-55 VERMERYHMÄ:

Tule keväällä 2016 mukaan K-55 vermeryhmään!

Ryhmässä pitkän työuran tehneet saavat tukea toisiltaan, voimia muutospaineissa jaksamiseen ja eväitä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Voit olla yli 55-vuotias tai muuten vain jo kokenut konkari. Henkkareita ei kysytä ja ikärajasta ei pidetä turhan tiukkapipoisesti kiinni! Jos koet sopivasi mukaan tähän K-55 tiimiin, olet tervetullut. Kouluasteella ei ole väliä ja voit olla opettaja tai muuta opetustoimen henkilöstöä.

Ryhmä kokoontuu viidesti keväällä 2016:
Ke 20.1. klo 13 – 15
Ke 17.2. klo 13 – 15
Ke 16.3. klo 13 – 15
Ke 20.4. klo 13 – 15
Ke 18.5. klo 13 – 15

Paikka: Kiipulan toimipaikka Skogster, Raatihuoneenkatu 8, Hämeenlinna

Lisätietoja esitteestä:


Ilmoittautumiset, yhteydenotot ja lisätietoja verme-toiminnasta:
Projektipäällikkö Saija Hieta
saija.hieta@kktavastia.fi
050 4400 459

Mitä?
Vertaismentorointi on uudentyyppinen, hyväksi havaittu, osaamisen kehittämisen ja jakamisen menetelmä, jossa osallistuvat ovat tasavertaisia kollegoita ja asiantuntijoita.

RYHMISSÄ
-kehitetään oman työn toimintamalleja
-opitaan toisilta ja jaetaan hyviä käytänteitä yli yksikkö- ja organisaatiorajojen
-tehdään oman toiminnan arviointia
-vahvistetaan keskinäisiä verkostosuhteita
-rakennetaan arjen työtä tukevia, konkreettisia työkaluja sekä käytäntöjä
-parannetaan työhyvinvointia
-opitaan dialogin taitoja
-opitaan vertaismentoroinnin menetelmää

Miksi?

Vertaismentoroinnin yhtenä tavoitteena on tukea osallistujien ammatillista kasvua, omien työtehtävien hoitamista, ongelmienratkaisua ja yhteisen arjen jakamista. Ryhmän kanssa käydään keskustelua itselle tärkeistä ammatillisista teemoista. Tieto siirtyy yhdessä tekemisen ja dialogin kautta.

Miten?

Ryhmä kokoontuu viisi kertaa kevään tai syksyn aikana. Kunkin tapaamisen kesto on 2-2,5 h. Ryhmällä on ohjaaja. Ensimmäisessä tapaamisessa ryhmä tekee yhdessä suunnitelman käsiteltävistä teemoista. Ryhmän suositeltu koko on 5-9. Toiminta on osallistujille maksutonta.

Keväällä 2015 toteutettiin Uraohjaajien VERME-ryhmä:
HAMK AOKK:ssa keväällä 2015 opiskeleva brasilialainen Sheylla Chediak vieraili Opelix -hankkeen Uraohjaajien VERME -tapaamisessa tutustumassa vertaisryhmämentorointiin. Näin hienosti hän kirjoittaa kokemuksestaan ja havainnoistaan blogissaan!

Voit lukea myös Tavastia Tapetilla 1/2012 lehdestä hankkeen Verme-ryhmiin osallistuneiden kokemuksia ja ajatuksia siitä, mitä vertaisryhmämentorointi on heille antanut (s. 14-15)!
Julkaisut -välilehdellä kattavammin kokemuksia vertaisoppimisesta hankkeessa!


HANKKEESSA TOTEUTETTU VERMETOIMINTA:


Alla mainittujen verkoston yhteisten VERME-ryhmien lisäksi oppilaitoksissa on ollut useita omia VERME-ryhmiä.

KEVÄÄLLÄ 2015 toteutettiin:
o Uraohjaajien VERME

VUONNA 2014 toteutettiin:
o Opelixin kehittäjien VERME-päivä (ohjausryhmä ja kehittämisryhmä tutustumassa VERME-malliin)
o TVT-VERME

VUONNA 2013 toteutettiin:
o Kouluohjaajien ja ammatillisten ohjaajien yhteinen VERME-ryhmä
o Sihteerien Verme ryhmiä kaksi toteutusta

2. HANKEKAUDELLA 2011-2012 TOIMINEET RYHMÄT:
o opinto-ohjaajat
o erityisopetus (erityisopettajat, kouluohjaajat, koulunkäyntiavustajat jne.)
o työelämäkoordinaattorit (Henkilöitä, jotka toimivat yritysten ja ammatillisen oppilaitoksen välisellä rajapinnalla ja toiminnallaan tukevat sitä, että yritykset/työelämä saavat tarvitsemiaan koulutuspalveluja.)
o Kokeneiden konkariopettajien ja ”nuorten” työuran alussa olevien opettajien yhteinen ryhmä

1. HANKEKAUDELLA 2010-2011:
Hankkeen alussa VERME-ryhmissä vertaisuuden ja yhteisten toimintamallien jakamisen ohella tarkoituksena oli yhdessä ideoida millaisia osaamisen kehittämisen tarpeita ryhmää yhdistävän alueen saralla hankeverkoston toimijoilla on, ja miten osaamista voitaisiin kehittää. Eri teemojen parissa työtä tekevät ja kyseisen aiheen aktiiviset toimijat verkostosta jakoivat asiantuntijuuttaan ja hyödynsivät omaa kokemustietoaan pohtiessaan osaamistarpeita, koulutusaiheita ja erilaisia osaamisen kehittämisen tapoja. Ryhmissä ideoitiin hienoja koulutuksia ja tapahtumia, joita on toteutettu verkostolle (mm. Koulu goes Global -toritapahtuma ja Luovuusleiri syksyllä 2012)

Toteutetut VERME-ryhmät:
o erityisen tuen tarpeet
o opetusteknologia ja sosiaalisen median käyttö koulutuksessa
o yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen koulutuksessa
o kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Lisäksi verkoston oppilaitosjohdolle oli oma ryhmä:
o Johtajuuden kehittäminen ja osaavan oppilaitoksen johtaminen
(Prosessissa kehitettiin sekä omaa johtamista että osallistujien välisiä yhteistyökäytäntöjä.