”Päivä oli aivan loistava, toivoisin vastaavanlaisen toteutuvan uudelleen tai olevan jopa säännöllistä toimintaa.”

(lukion opettaja päivästään toisen lukion opettajan vieraana keväällä 2015)

"Päivän aikana syntyi monta hyvää ajatusta. Tällaista ajatustenvaihtoa tarvittaisiin useammin."


RAPORTOINTILOMAKE jaksotuen saaneelle:
Päivä toisessa oppilaitoksessa 2015 -vierailun suunnitelma ja raportointi

Jos et saa yllä olevan linkin kautta tallennettua raporttia itsellesi word -tiedostona, löydät sen myös tästä:Tutustu toisessa verkoston oppilaitoksessa kollegan/koulun työhön, toimintatapoihin, menetelmiin, käytänteisiin.
Tavoitteena esimerkiksi:
  • yhteistyömallien / yhteisopetuksen kehittäminen ope-parin kanssa
  • pedagoginen yhteistyö, uusien opetusmenetelmien jakaminen, oman opetuksen kehittäminen
  • toisen koulun toimintatapoihin tutustuminen

Hanke maksaa kahden opettajan (vierailijan ja kohdeoppilaitoksessa työssä olevan vastuukollegan) palkkakulun yhdeltä päivältä.
Hanke ei korvaa jaksoista koituvia matkakuluja.
Vierailu on toteutettava vuoden 2015 aikana.

ESITE JA LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakemukset (2.4.2015 mennessä):
projektipäällikkö Saija Hieta,saija.hieta@kktavastia.fi, p. 050 4400 459