Artikkelit

KkTavastian verkkouutinen syksyn 2016 Pedamessuista

Hämeen Sanomien koulutusliitteessä julkaistu artikkeli Pedamessuista tammikuussa 2016:


Opetusmenetelmälliset kokeilut


OPETUSMENETELMÄLLISET KOKEILUT v. 2015:
Opetusmenetelmällinen kokeilu -jakson tavoitteena on innostaa opettajia kokeilemaan työssään uudenlaisia tapoja opettaa ja ohjata sekä löytää uusia välineitä oppimisen monipuolistamiseen. Opetusmenetelmällisten kokeilujen suosio vuonna 2014 yllätti meidät Opelixin toimijat ja hienoja hakemuksia tuli paljon. Kokeilut olivat monipuolisia ja innostavia ja niitä toteutettiin hienosti omassa työssä ja yhdessä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa. Suuresta suosiosta johtuen, päätimme mahdollistaa nämä kokeilut verkostossa myös vuonna 2015.

Tähän julkaisuun on koottu esittelyt Opelixin kautta vuoden 2015 aikana toteutetuista Opetusmenetelmällisistä kokeiluista sekä muutama muu ilmiannettu hieno opetusmenetelmäkokeilu/-hanke. Näitä kokeiluja esiteltiin verkoston yhteisessä Innostavaa opetusta verkostossa -seminaarissa 9.12.2015.
Opetusmenetelmälliset kokeilut ovat nostaneet esiin opettajan arjen työssä toteutettavan osaamisen kehittämisen. Verkostomme opettajat ovat innokkaita uudistamaan työtään ja kehittämään opetusta, ohjausta ja oppimisympäristöjä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa yhdessä kokeillen!

Opetusmenetelmällinen kokeilu 2015

OPETUSMENETELMÄLLINEN KOKEILU v. 2014:
Opetusmenetelmällinen kokeilu 2014


Kokemuskumppanuus


”Nuo pari päivää olivat uskomattoman antoisat! Sain kyseisten kahden päivän aikana todella paljon uutta inspiraatiota ja toteutuskelpoisia ideoita omaan työhöni liittyen.” (opettajan kommentti keväällä 2016 toteutetuista yhteistyöpäivistä)

2014 toteutetut KOKEMUSKUMPPANUUSJAKSOT
kuvaukset ja kokemuksia jaksoilta:
Kokemuskumppanuusjaksojen yhteenveto

Kuvaus kokemuskumppanuusmallista

Vertaisoppimista, jakamista ja työparitoimintaa verkostossa:


"Ainutlaatuinen koulutus" Kokemuksia vertaisoppimisesta ja malleja osaamisen jakamisesta.
Kollegan työn varjostaminen työparijaksoilla ja vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena Opelix - osaava oppilaitos -hankkeessa 2010-2012:
Ainutlaatuinen koulutus -julkaisu


Brasilialaisen HAMK AOKK:n vaihto-oppilaan kokemuksia ja havaintoja hankkeen Uraohjaajien VERME -ryhmän toimintaan tutumisesta voit lukea hänen blogistaan.


Myös Tavastia Tapetilla -lehdessä (nro 1/2012) hankkeen VERME-ryhmiin osallistuneiden kokemuksia ja ajatuksia siitä, mitä vertaisryhmämentorointi on heille antanut:
VERKOSTOSTA VOIMAA! Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena ja verkostohankkeen työkaluna, s. 14-15.


Opelixin opettajat paneutuivat nuorten maailmaan keväällä 2014:
Häivähdyksiä nuorten maailmasta


Nettiselaimesta riippuen tiedostot saattavat aueta automaattisesti uuteen välilehteen. Vaihtoehtoisesti selain saattaa ensin avata ruudun, jossa
ehdottaa tiedoston avaamista ohjelmalla Adobe Reader tai pyytää tallentamaan tiedoston (tällöin voit tallentaa sen väliaikaisesti esim. omalle koneellesi; työpöydälle tms.).

Projektipäällikön blogi: Osaamista yhdessä

Blogi: Osaamista yhdessä
vertaisoppiminen sanapilvi.jpg