Hankkeessa aikaisemmin toteutettuja koulutuksia:


2010-2011:

Osaamisen kehittäminen ja sen uudet työkalut oppilaitosorganisaatiossa 16.12.2010
Yrittäjyyskasvatus: Yrittäjämäisen käyttäytymisen kompetenssit 21.1.-30.5.2011 (yhteensä 3 koulutuspäivää)
Ikäjohtaminen esimiestyön haasteena 26.1.2011
Ihmisten johtamisen haasteet, organisaatiopsykologi Pekka Järvinen 22.2.2011
Osaamisen kehittämisen menetelmäpakki 9.3.2011
Verkostotoiminta ja verkostoituva asiantuntijuus 28.3.2011
Näyttötutkintojen päivityskoulutus ammatillisen koulutuksen koulutussuunnittelijoille ja -sihteereille 1.4.2011
Kuvallinen ilmaisu opetuksen tukena 1.4. ja 15.4.2011
Opettajan työhyvinvointi -iltapäivä 5.4.2011
Innosta ja opeta oppimaan -startti lukuvuodelle 7.9.2011
Draamamenetelmät opettajan työkaluna 8. ja 9.9.2011
Ajantasainen KOULULAINSÄÄDÄNTÖ tutuksi 1.10.2011
Äänenkäyttö ja esiintyminen - VoicePilateksella® voimaa äänen ja kehonkielen kehittämiseen! 27.8., 29.10. ja 19.11.2011
PowerPointin kätevä opetuskäyttö - ohjelma tutuksi ja vinkkejä tehokkaampaan hyödyntämiseen 8.10. ja 12.11.2011
Osaamisen johtamisen verkostopäivä: Osaavan oppilaitoksen PEDAGOGINEN JOHTAMINEN 23.11.2011
Uhkatilanteiden ja impulsiivisen väkivallan ehkäisy kouluissa 8.12.2011Vuosi 2012:

Ammatillisen opettajan sosiaalisen median työkalupakki 4.11.2011 - 9.2.2012
Alkuopetuksen matematiikkaa 12.1.-26.3.2012
Sujuvaa tekstinkäsittelyä: WORD-ohjelman ominaisuuksien tehokkaampaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä 20.1.2012
Ajantasainen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, Forssassa 21.1.2012
Sujuvaa taulukkolaskentaa: EXCEL-ohjelman ominaisuuksien tehokkaampaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä 10.2.2012
Erilaisten lahjakkuuksien lähteille: LAHJAKKUUS - tunnista, tue ja mahdollista iltapäivä
(Tilaisuus oli suunniteltu pidettäväksi16.2.2012, mutta jouduttiin valitettavasti perumaan - pyritään toteuttamaan myöhempänä ajankohtana)
Äänenkäyttö ja esiintyminen - VoicePilateksella® voimaa äänen ja kehonkielen kehittämiseen! 17.3. sekä 21.4.2012
Ratkaisukeskeinen luokkahuone - kouluttajana Ben Furman 18.4.2012
Sujuvaa kuvankäsittelyä 14.4. ja 5.5.2012
Sujuvaa taulukkolaskentaa: EXCEL-ohjelman ominaisuuksien tehokkaampaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä 11.5.2012
Asiakaspalvelu ja ulkoisten sekä sisäisten asiakkuuksien hallinta 25.4. sekä 23.5.2012
Äänenkäyttö ja esiintyminen - VoicePilateksella® voimaa äänen ja kehonkielen kehittämiseen! 4.9. Riihimäki ja 25.10.2012 Hml
Luovuus opetustyön voimavarana -12h minileiri 7.9.2012
Turvallisen oppilaitoksen rakennusaineet 11.9.2012
Aikuiskouluttajan taidot 18.9.-29.11.2012 (4 lähipäivää)
Sujuvaa tekstinkäsittelyä: WORD-ohjelman ominaisuuksien tehokkaampaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä 21.9.2012
Koulu goes Global -kansainvälisyystori 2.10.2012
Työssä jaksaminen - ei voima- vaan taitolaji! 1.11.2012
Läsnäoleva vaikuttaja VoicePilateksen avulla - äänenkäyttö JATKOKOULUTUS 10.11.2012
Seudullisen opinto-ohjauksen kehittämistapaaminen 23.11.2012
Dialogiset menetelmäkortit - yhdessä oppimisen ja yhteistyön avaimet 11.12.2012Vuosi 2013:

Smartisti Boardille! SmartBoard pedagogisena työvälineenä 22.1.2013
Sujuvaa taulukkolaskentaa EXCEL -koulutus 25.1.2013
Kerro työstäsi englanniksi - opetustoimen englantia ja ammattisanastoa - 25.1. ja 8.2.2013
Info: Asentohoito oppimistulosten parantamisessa 28.1.2013
Erilainen oppija ryhmässäni - tunnista ja tue - 30.1.2013
Äänenkäyttö ja esiintyminen - VoicePilateksella® voimaa äänen ja kehonkielen kehittämiseen! 1.2.2013
Työelämälähtöisten oppimisympäristöjen rakentaminen sosiaalisen median avulla (3 pvää) 7.2.-18.4.2013
Alkuopetuksen matematiikkaa Va-Ne1 7.2.-5.4.2013
Sujuvaa tekstinkäsittelyä WORD -koulutus 8.2.2013
EXCEL-jatkokoulutus 15.2.2013
Some-pajat: Facebook, Blogit, Wikit, Prezi 20.2.-24.4.2013
Läsnäoleva vaikuttaja VoicePilateksen avulla - äänenkäyttö JATKOKOULUTUS 12.3.2013
Ajantasainen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja hyvä hallinto 19.3.2013 Hyvinkää, Hyria
Ohjaava ja kehittävä arviointi 21.3.2013
Osaamisen johtaminen - verkostovalmennuspäivä 3.4.2013
Äänenkäyttö ja esiintyminen - VoicePilateksella® voimaa äänen ja kehonkielen kehittämiseen! 13.4.2013
Aikuiskoulutuksen henkilökohtaistaminen -verkostokehittämispäivä 16.4.2013
Hanketori 23.4.2013
Äänenkäyttö ja esiintyminen- VoicePilateksella® voimaa äänen ja kehonkielen kehittämiseen! 31.8.2013
Sujuvaa tekstinkäsittelyä: WORD-koulutus 13.9.2013
Sujuvaa taulukkolaskentaa: EXCEL-koulutus 20.9.2013
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen - käytännön esimerkkejä ja ideoita 2.10.2013
Sujuvampaa tekstinkäsittelyä: WORD-JATKOkoulutus 4.10.2013
Tulevaisuuden ennakointi 9.10.2013
Äänenkäyttökoulutus: Äänenkäyttö ja esiintyminen 11.10.2013
Työhyvinvointi jatkuvassa muutoksessa 16.9.2013 ja 23.10.2013
SCCM 2012 -koulutus 24.10.2013
Sujuvampaa taulukkolaskentaa: EXCEL-JATKOkoulutus 25.10.2013
Sihteerien VERME- ryhmä 15.8-21.11.I-ryhmä ja 5.9.-19.12 II-ryhmä
TVT VERME -ryhmä siirretty keväälle
Parempiin oppimistuloksiin: eriyttäminen ja yksilöllistäminen opettajan työkaluina
1. koulutuspäivä luokanopettajille: maanantaina 18.11.
2. koulutuspäivä aineenopettajille: maanantaina 25.11.
Turvallisuuskoulutus
Turvallisuusvastaaville: 13.9.2013
Turvallisuusvastaaville + koko muulle henkilöstölle: 7.11.2013
Läsnäoleva vaikuttaja VoicePilateksen avulla, Äänenkäytön JATKOKURSSI
peruskurssin käyneille 27.9.2013 ja 15.-16.11.2013
PowerPoint -koulutus 1.11.2013
Tietokone haltuun! 22.11.2013 perusteet
Tietokone haltuun! 29.11.2013 kokeneemmat
Pilvipalvelut opettajan ja muidenkin töissä 3.12.2013
Pilvipalvelut opettajan ja muidenkin töissä 4.12.2013Vuosi 2014

Terve äänenkäyttö rytmimusiikin laulamisessa 10.1-11.1.2014
Epävirallinen koulu ja yhteisöllisyyden arvoitus ysiluokalla - kertomus apinasta pulpetissa 15.1.2014
Sujuvaa tekstinkäsittelyä: WORD-koulutus 17.1.2014
Opetushallinto - esimiehet oppilaitosympäristössä - hyvät toimintatavat, vastuut ja velvollisuudet 10.12.2013 ja 22.1.2014 Koulutus ammatillisen koulutuksen esimiehille.
Sujuvaa taulukkolaskentaa: EXCEL-koulutus 24.1.2014
Kouluohjaajille suunnattu koulutus diabeteksestä ja epilepsiasta 30.1.2014klo 9.00-11.30
Nuoren miehen hyvä elämä? 5.2.2014 klo 14-16
Hyödynnä sanattoman viestinnän mahdollisuudet ja “sudenkuopat” oppilastyön haastavissa vuorovaikutustustilanteissa 6.2. 12-15.30
PowerPoint -koulutus 7.2.2014 klo 8.45-15
Tekijänoikeudet opetusalalla 11.2.2014 klo 12-15.30
Työhyvinvointi jatkuvassa muutoksessa 4.2.2014 ja 6.3.2014 klo 9-15.30
Sujuvampaa tekstinkäsittelyä: WORD-JATKOkoulutus 14.2.2014 klo 8.45-15
Sosiaalinen media SOME 21.2. klo 8.45-15.00
Ryhmäyttämisen perusteet 5.3.2014 klo 14-16
Pilvipalvelut opettajan ja muidenkin töissä 7.3.2014 klo 8.45-15
Pilvipalvelut opettajan ja muidenkin töissä 14.3.2014 klo 8.45-15
Opetushallinto - perusopetus 18.3.2014 klo 9-16
Sujuvampaa taulukkolaskentaa: EXCEL-JATKOkoulutus 21.3.2014 klo 8.45-15
Tieto- ja viestintätekniikan VERME ryhmä 30.1, 20.2, 13.3, 27.3, klo 14-16
Sovitteleva ja restoratiivinen koulu - Kohti kohtaamisen kulttuuria pe-la 7-8.3, 4-5.4 ja 29-30.8.2014
MUUTOSTA ELÄMÄÄN - yksilökeskeisen suunnitelmatyöskentelyn, YKS, avulla 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5 Klo 12-16
Mediakasvatuskoulutus opettajille 2.4.2014 klo 9-15.30
Kuvankäsittely 2.4.2014 klo 8.45 – 15
Oikeusasiat opettajien ja muun henkilökunnan työssä ammatillisessa koulutuksessa
- Koulutuksessa käsitellään myös uutta oppilashuoltolakia 9.4.2014 klo 12-16
PowerPoint koulutus 11.4.2014 klo 8.45-15.00
Opinpolun seminaari 11.4.2014 klo 9-14.15
Maahanmuuttaja opetusryhmässäni 14.4.2014 klo 12-15.30
Sujuvampaa tekstinkäsittelyä: WORD-JATKOkoulutus 14.4.2014 klo 8.45-15
Tunnesäätelyn ongelmista kärsivät lapset koululuokassa– näkökulmia turvallisen ja kannattelevan oppimisympäristön rakentamiseen 15.4.2014 klo 9.00-11.30
Ilmiöoppiminsen aamupäivä - Mitä ilmiöoppiminen on käytännössä?23.4.2014 klo 9-11.30
Huolen puheeksi ottaminen ja varhaisen välittämisen malli 24.4.2014 klo 9.00-11.30
Toiminnalliset menetelmät aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden opettamisessa 12.5.2014 klo 12.15-15.30
Pilvipalvelut opettajien ja muidenkin työssä 8.5.2014 klo 8.45-15
Äänenkäyttö ja esiintyminen - VoicePilateksella® voimaa äänen ja kehonkielen kehittämiseen! peruskurssi Opelix opettajille. 9.-10.5.2014 klo 9-16
Tietokone haltuun! 9.5.2014 klo 8.45-15 perusteet
Tietokone haltuun! 16.5.2014 klo 8.45-15 kokeneemmat
Työanalyysikoulutus 14.5.2014 klo 13-16
TVT vertaisryhmämentorointi VERME 30.1., 20.2., 13.3. ja 27.3. klo 14.15-16
Mobiilimiitti 27.5.2014 klo 14.15-15.30
Huolen puheeksi ottaminen ja varhaisen välittämisen15.8.2014 klo 12.30–15.30
Lync pikaviestin tutuksi 20.8.2014 klo 12.30 – 15.30
Pilvipalvelut opettajan ja muidenkin töissä 29.8.2014 klo 8.45 – 15
Ryhmäyttämisen perusteet 3.9.2014 klo 14.15-16
Pilvipalvelut opettajan ja muidenkin töissä 5.9.2014 klo 8.45 – 15
Aikuisen erityisohjaus - Välkky verkoston kanssa yhteistyössä 5.9.2014 klo 9.00 – 16
Työhyvinvointi jatkuvassa muutoksessa 7.10.2014
Mobiilimiitti 18.9.2014 klo 14.15-15.45
Sujuvaa tekstinkäsittelyä 19.9.2014 klo 8.45 – 15
Tietokone haltuun!
-Perusteet 3.10.2014 klo 8.45–15
-Kokeneemmat: 21.11.2014 klo 8.45–15
Seudullinen perusopetuksen rehtorien tapaaminen 8.10.2014
Vuorovaikutusosaamista kansainvälisissä suhteissa 9.10 ja 30.10. klo 12-16.30
Sosiaalinen media 10.10.2014 klo 8.45 – 15
Sujuvaa taulukkolaskentaa 24.10.2014 klo 8.45 – 15
Mobiilimiitti 9.10.2014 klo 14.15-15.45
PowerPoint 31.10.2014 klo 8.45 – 15
Kuntelix - Hyvinvoinnin ylläpito Aslakin jälkeen 5.11, 12.11 ja 26.11.2014 klo 14.15-16.00
TVT - paja 14.11.2014 klo 8.45 – 15
Ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden suuntaviivoja 18.11.2014 verkkoluentona internetin välityksellä OPH:sta
Lakikoulutus ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle 25.11.2014 klo 13-16
Sujuvampaa tekstinkäsittelyä 5.12.2014 klo 8.45 – 15
Opetusmenetelmillisten kokeilujen seminaari 9.12.2014
Pilvipalvelut opettajien ja muidenkin työssä 11.12.2014
Kuvankäsittely 12.12.2014 klo 8.45 – 15
Pilvipalvelut opettajien ja muidenkin työssä - jatkokoulutus peruskoulutuksen käyneille 16.12.2014
Pilvipalvelut opettajien ja muidenkin työssä - jatkokoulutus peruskoulutuksen käyneille 17.12.2014 klo 8.45-15.00

Syksyn 2014 Koulutus- ja toimintatiedote


Vuosi 2015
Kevät 2015:
16.1.2015 Office 365
23.1.2015 PowerPoint
2.2.2015 Pedamessut
4.2.2015 Pedamessut
6.2.2015 Word - sujuvaa tekstinkäsittelyä: PERUSTEET
13.2.2015 Pilvipalvelut opettajan ja muidenkin työssä
17.2.2015 Mobiilimiitti
20.2.2015 Pilvipalvelut jatko
3.3.2015 Kari Uusikylän "Löydä hyvä lapsesta/nuoresta- voit pelastaa elämän"
6.3.2015 Excel - sujuvaa taulukkolaskentaa: PERUSTEET
9.3.2015 Seudullisen opetussuunnitelmatyön kick off -seminaari
12.3.2015 Työhyvinvointi jatkuvassa muutoksessa osa 1
13.3.2015 Some aloittelijoille
24.3.2015 Kriisityö kouluissa, kouluttajana Eija Palosaari
26.3.2015 Työhyvinvointi jatkuvassa muutoksessa osa 2
27.3.2015 Aikuiskoulutus muutoksessa; asiantuntijana aikuiskoulutuksen ajankohtaisista muutoksista Seppo Hyppönen, OPH
27.3.2015 TVT-tukipaja
10.4.2015 Excel - sujuvampaa taulukkolaskentaa, JATKOkoulutus
14.-15.4.2015 Hyvää mieltä yhdessä - alakoululaisen mielenterveyden edistäminen (Suomen Mielenterveysseura)
17.4.2015 Sosiaalinen media
21.4.2015 Mobiilimiitti
23.4.2015 Some-seminaari markkinoinnin ja viestinnän toimijoille
23.4.2015 Seudullinen OPS-uudistustyö: Kuntakohtaiset OPS-työn ohjaukset
24.4.2015 Word - sujuvampaa tekstinkäsittelyä: JATKOkoulutus
8.5.2015 Kuvankäsittely

Kevään 2015 Koulutus- ja toimintatiedote


Syksy 2015:
25.8.- Kouluohjaajien VERME
27.8. OPS-uudistustyö, seudullisen yhteistyön ohjauspäivä (perusopetus)
28.8. Office 365 haltuun
4.9. Pilvipalvelut opettajan ja muidenkin töissä
9.9. Työhyvinvointi jatkuvassa muutoksessa 1. pvä
11.9. PowerPoint
15.9. Ulos oppimaan! (ala- ja yläkoulujen opettajat ja ohjaajat)
18.9. WORD - Sujuvaa tekstinkäsittelyä
22.9. Tulevaisuuden oppimisympäristöt – hyvästit pulpeteille ja seinille: Kirsti Lonka & Case Hämeenlinnan yhteiskoulu
24.9. Selvät sanat – Selkokieltä ohjaukseen ja opetukseen -työpaja
25.9. Mobiililaitteet opetuskäytössä
6.10. Sherborne - oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukeminen liikunnan keinoin
7.10. Työhyvinvointi jatkuvassa muutoksessa 2. pvä
9.10. Some ALOITTELIJALLE
21.10. Ohjelmointi - perusteet haltuun
23.10. Sosiaalinen media
28.10. Moodlen uusi ulkoasu tutuksi klo 13-15 (2h)
30.10. Pilvipalvelut JATKOKOULUTUS
3.11. Moodle Jatkokoulutus klo 12-16
6.11. EXCEL - Sujuvaa taulukkolaskentaa
13.11. EXCEL JATKO - Sujuvampaa taulukkolaskentaa
20.11. WORD JATKO - Sujuvampaa tekstinkäsittelyä
4.12. Kuvankäsittely
9.12. Innostavaa opetusta verkostossa -seminaari
11.12. Tietokone haltuun: TVT-tukipaja

Syksyn 2015 Koulutus- ja toimintatiedote


Vuosi 2016
Kevät 2016:
20.1.- 18.5. K-55 VERME
22.1. Office 365
26.1. ja 27.1. Pedamessut
29.1. SoMe aloittelijoille
3.2. Turvallisuus- ja toimivaltuuskoulutus, A-osa LUENTO
9.2. Moodle ALKEET
18.2. Moodle JATKO
19.2. Pilvipalvelut opettajan ja muidenkin työssä
26.2. Word JATKO
8.3. Mobiilipedagogiikan startti: perusopetuksen opettajille
9.3. ja 10.3. Turvallisuus- ja toimivaltuuskoulutus, B-osa MITTARILIIKKEET (2 ryhmää)
10.3. Mobiilipedagogiikan startti: aineenopettajille (yläkoulu ja lukio)
11.3. Pilvipalvelut JATKO
17.3. Ammatillisen koulutuksen MOBIILIPEDAGOGIIKKAPAJA
17.3. Ääni-ilmaisun työpaja
18.3. TYÖHYVINVOINTI: Minä ja työ
30.3.-13.4. English Morning / Aamu englanniksi (keskiviikkoaamuisin: 3 kertaa keväällä, jatkuu syksyllä: 10 kertaa)
5.4. Moodle JATKO
8.4. Excel
14.4. Muutosvalmennus: Muuttuva työ ja työyhteisö
19.4. Mobiililaitteet opetuskäytössä
21.4. Muutoksessa johtaminen, Esimiesvalmennus verkoston johdolle
22.4. Kuvankäsittely
6.5. Blogi -työpaja
10. ja 26.5. Työnhakuvalmennus: Muutoksesta mahdollisuus
13.5. Sosiaalinen media
20.5. Ohjelmointi

Kevään 2016 Koulutus- ja toimintatiedote


Syksy 2016:
30.8. ja 31.8. Lukioiden ja yläkoulujen Pedamessut
1.9.-27.10. Open Päivitys: Digitaidot vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa (3op) (kolme lähipäivää)
9.9. Office 365
13.9. Ohjelmointi e-käsityötuotteissa -kurssi
KOULUTUSPAKETTI TOIMINNALLISEN JA LIIKUNNALLISEN KOULUARJEN EDISTÄMISEEN ”Ulos oppimaan ja pois pulpetista!”
(ala-ja yläkoulut):
13.9. ULOS OPPIMAAN! -luento (1h)
14.9. Pois pulpetista! -toiminnallinen koulutus (3h)
14.9. ULOS OPPIMAAN! 2 -toiminnallinen koulutus (3h)
21.9. – 30.11. English Morning / Aamu englanniksi (keskiviikkoaamuisin: 10 kertaa)
28.9.2016 - 15.3.2017 Mental management - Ajatus- ja toimintamallien muuntelu, Seminaari kiihtyvästä muutosrumbasta
7.10. Monipuolinen tekstinkäsittely
12.10. Koulun viestintä kuntoon! Opetustoimen johdolle, rehtoreille ja viestintävastaaville (yhteistyössä Kanta-Hämeen rehtorit ry:n kanssa)
24.10. Muutosvalmennus: Muuttuva työ ja työyhteisö, Valkeakoskella VAAO (ammatillinen koulutus)
25.10. Näyttötutkintokoulutus: Näyttötutkintojärjestelmän uudistukset ja lakimuutokset (ammatillinen aikuiskoulutus)
26.10. Arviointityöpaja: Uudenlainen arviointikulttuuri ja arvioinnin uudet muodot (lukio ja yläkoulu, opettajien ja opiskelijoiden keskustelupaja)
28.10. Muutos ja sen kohtaaminen (lukiokoulutus)
28.10. Mitä on ohjelmointi?
4.11. Pilvipalvelut
11.11. Sosiaalinen media
14.11. Miksi tiimioppimista ja tiimiopetusta? (HAMKin opiskelijat ja opettajat kertomassa kokemuksia, nivelvaiheyhteistyön edistäminen)
18.11. Tehokasta taulukkolaskentaa
22.11. Bloggerin aloittaminen
25.11. Windows 10
29.11. Blogi-työpaja: Blogger opetuskäytössä
2.12. Mobiililaitteet opetuskäytössä
8.12. Moodle ALKEET
9.12. Kuvankäsittely
13.12. Moodle työpaja – vertaistukea ja ideoita
15.12. Skype for Business -koulutus (verkkokoulutuksena Skype for Business -ympäristössä)
16.12. Pilvipalvelut lisäryhmä VOPilaisille

Syksyn 2016 Koulutus- ja toimintatiedote